Wolberink & den Dekker; Arbo- en bedrijfsgezondheidsdienst

Gezond in denken. Gezond in werken. Gezond in uw organisatie en bedrijf.
   
 
 
  Preventie: onze dienstverlening, het voorkomen Ún genezen    


Afhankelijk van de klantsituatie kan onze dienstverlening kan bestaan uit:

Primaire Preventie

 • Uitvoer en/ of toetsen van een Risico Inventarisaties.
 • Uitvoeren van een preventie scan op organisatieniveau.
 • Ondersteunen van 'Preventiemedewerkers' bij het uitvoeren van hun taken.
 • Training en instructie aan medewerkers vb 'Bedrijfshulpverlening'. 
 • Het op basis van de W.O.R  samenwerken met werknemersvertegenwoordigingen
 • opzet en implementatie van een beheerssysteem van werkgebonden risico’s.

  Tertiaire preventie

  Administratieve ondersteuning;

  • Ziekteverzuim administratie.
  • Verzuimstatistiek.
  • 13e weeksmelding naar het UWV.
  • Periodieke rapportage naar verzekeringsmaatschappijen i.g.v herverzekering

  Uitvoer ziekteverzuimbegeleiding;

  • Structurele verzuimbeleid.
  • Begeleiden van verzuimende medewerkers.
  • Huiscontroles en huisbezoeken.
  • Wettelijke verplichte rapportages naar het UWV.
  • Bepalen van de Functionele mogelijkheden van arbeidsbeperkte medewerkers.
  • Arbeidsdeskkundige beoordeling.
  • Additionele hulpverlening aan individuele verzuimers.
  • On the jobcoaching van functionarissen bij de omgang met verzuim.
  • Sociaal Medisch Team activiteiten.
  • Trainingen in kader bedrijfshulpverlening.

  Secundaire Preventie

  • Aanstellingskeuringen.
  • Uivoer wettelijke verplichte keuringen zoal bij asbest.
  • Periodiek Arbeids Geneeskundig Onderzoek (PAGO).
  • Arbeidsomstandighedenspreekuur.
  • Leeftijdsgebonden onderzoek en assesment.
  • Inspanningsonderzoek ten behoeve van o.a bedrijfshulpverlening, persluchtdragers.
  • Gerichte specifieke onderzoeken zoals beeldscherm, gehoor en longfunctie onderzoek.

  En verder

  • Rijbewijskeuringen (BE/CDE/BGZ).
  • Keuringen voor verzekeraars en hypotheekverstrekkers, etc.
  • Beschikbaar stellen van vertrouwenspersonen aan organisaties en hun medewerkers.

 •  
    copyright ©2022 - dreamsites webdesign