Wolberink & den Dekker; Arbo- en bedrijfsgezondheidsdienst

Gezond in denken. Gezond in werken. Gezond in uw organisatie en bedrijf.
   
 
 
  Hoe ziet een contract er bij ons uit?    


De werkgever is vrij om een eigen keuze te maken over de dienstverlening, of toch niet ?

Sedert 2005 is het wettelijk geregeld dat werkgever en werknemer de beschikking moeten hebben over een erkende en dus geregistreerde bedrijfsarts. Verder is het zo dat werkgever en werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter zich aan een aantal regels en verplichtingenm moeten houden. Is er een werknemersvertegenwoordiging (OR, medezeggenschapsraad) dan wordt hun betrokkenheid bij het tot stand komen van een contract door de wetgever gevraagd en niet alleen dat ook de instemming voor een contract.

Wat wettelijk vereist is, is dus de beschikbaarheid van de geregistreerde bedrijfsarts en het volgen van de spelregels.

De rol van de bedrijfsarts omvat in grote lijnen de volgende taken:

 • Begeleiding van het verzuim;
 • PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek);
 • Arbo-spreekuur;
 • Aanstellingskeuringen.

Wat bij ons ook gekozen wordt, de wettelijke verplichtingen zijn altijd gedekt.

Behalve deze zaken zijn er ook bedrijfsartsen die zich nog verder ontwikkeld hebben en bijvoorbeeld veel kennis en ervaring hebben met begeleiding van medewerkers met psychische problemen, de werkleiding ruggesteun geven als het gaat om beter te worden in de omgang met medewerkers of bepaalde werkthema's zoals ergonomie. Dit zijn drie onderwerpen waarin wij meer dan gemiddeld thuis zijn.

Het was al duidelijk dat bij ons de bedrijfsarts en de back-up van de bedrijfsarts de spil zijn met wie gewerkt wordt. Vaste spreekpunten met werkgever en werknemer de eigen kleur en smaak van de mix gaan geven, altijd weer een maat- en maakpakket !

1. Poortwachterproof pakket.

 • Dit basispakket is primair verzuimgericht en er wordt gebruik van onze web portal. Deze is 24 uur per dag alle dagen van de week toegankelijk.

  Poortwachterproof pakket omvat;

 • De toegang tot het arbospreekuur.
 • Administratie en verwerking van de ziek- en herstelmeldingen
 • Zelfstandig toegang en werken met verzuimstatistiek
 • Basale begeleiding bij ziekte volgens nader af te spreken criteria.
 • Verslagen verzuimspreekuur toegestuurd per e-mail.
 • Uitvoer verplichte beroepsziekten melding aan het Nederlandse aanmeldingspunt.
 • Poortwachterrapportage, toetsing Plan van Aanpak, Opstellen Actueel oordeel.

  Prijs vanaf € 85 per medewerker per jaar. Prijs afhankelijk van verzuimpercentage. Dat wat aanvullende gevraagd wordt vindt op offerte of verrichtingen basis plaats. Een toetsing van een risico inventarisatie wordt dus apart verrekend evenals een bedrijfsbezoek voor overleg.

  2. Verrichtingenpakket.

  De kosten zijn per medewerker per jaar vast € 20. Verder wordt er gewerkt als dat gevraagd wordt. Er moet als het zover is wel rekening gehouden met de wettelijke termijnen bepalingen. Eénmalig worden kosten in rekening gebracht om uw gegevens in onze registratie in te voeren. Activiteiten worden op basis van uurtarief en als dat aan de orde is op basis van offerte verrekend. Ideaal als er niet veel nodig is maar er wel een professionele club achter de hand moet zijn.

   3. Op maat pakket.
  Dit komt in onze praktijk het meeste voor, het vraagt wat afstemming en duidelijkheid maar dat zijn de wensen ook vertaald in een duidelijk. Iedereen weet dan precies waar die aan toe is en helderheid daarover staat op papier. Deze contractvorm kan o.a afspraken inhouden over; 

 • Preventie van uitval en vroegtijdig in begeleiding nemen van medewerkers
 • Preventief gezondheidskundig onderzoek
 • Getailleerde rolverdeling tussen leidinggevende en bedrijfsarts verzuimbegeleiding;
 • Ondersteuning van de Preventie medewerker
 • Bezoek aan werklocaties voor overleg
 • Periodieke afstemming rondom individuele begeleiding en te voeren beleid
 • Advisering aan de ondernemingsraad
 • Inschakelen van psycholoog , fysiotherapeut
 • Spreekuur en onderzoek op lokatie;
 • Etc.

  Als uurtarief voor de bedrijfsarts hanteren wij als richtlijn €167,-. Overige tarieven op aanvraag.


 •  
    copyright ©2022 - dreamsites webdesign